Monday, July 14, 2008

Tvitkh: Hyperreal / Technofear

Tvitkh: Hyperreal / Technofear
This is the fifteenth Tvitkh album, recorded in 2008.

01. Tvitkh - Another Way
02. Tvitkh - Hyperreal
03. Tvitkh - Numb
04. Tvitkh - Prideless
05. Tvitkh - Shield
06. Tvitkh - Technofear
07. Tvitkh - Tragic
08. Tvitkh - Turbulence
09. Tvitkh - Another Way (Mortality Mix)
10. Tvitkh - Prideless V.2
11. Tvitkh - Shield V. 2
12. Tvitkh - Technofear V. 2
13. Tvitkh - Tragic (Affliction Mix)
14. Tvitkh - Turbulence (Butterflies Remix)

written by Tvitkh

>>Download Here
http://www.mediafire.com/download.php?zjyloyuzkkg

No comments: