Saturday, April 3, 2010

Tvitkh: TK-47

Tvitkh: TK-47
This is the fourth Tvitkh album, recorded in 2006.

01. Tvitkh - Revolve
02. Tvitkh - Face Maker
03. Tvitkh - Lurch
04. Tvitkh - Remember
05. Tvitkh - +VI+Kh
06. Tvitkh - +VI+Kh (Exfoliate Mix)
07. Tvitkh - Incision
08. Tvitkh - Knee Deep In The Dead
09. Tvitkh - KnallkĖ†rper Und Brei
10. Tvitkh - Beserker (The Deepest Cut)
11. Tvitkh - Beserker (Impure Mix)
12. Tvitkh - Distress Signal
13. Tvitkh - Trauma
14. Tvitkh - Piece Of Mind
15. Tvitkh - This Hole I Occupy
16. Tvitkh - Life Leech
17. Tvitkh - To Make Friends With The Enemy
18. Tvitkh - Destroying Something Beautiful

>>Download here:
http://www.mediafire.com/?jyj5mg2jyve

No comments: